Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

- LCCI Level (II or (III) ပြီးမြောက်ထားသူ ဖြစ်ရမည်။ - Microsoft office ( Word Advanced EXCEL) ကျွမ်းကျင်စွားအသုံးပြုတတ်ရမည်။ - Warehouse Accountant ပိုင်း လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရပါမည်။ - သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့် အထက် ရှိရမည်။

- Age Between - 30 to 35


Qualifications / Certificates

- ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Mingaladon (မင်္ဂလာဒုံ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 30 Mar 2023

Login to Apply
F (1) Post