Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

- Computer (Word, Excel) Internet & E-Mail ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - Cashier (သို့မဟုတ်) Accountant နှင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁) နှစ်နှင့်အထက်ရှိရမည်။ - ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး အသင်းအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - အိမ်ထောင်မရှိသူဦးစားပေးပါမည်။

- Age Between - 20 to 30


Qualifications / Certificates

-B.com (သို့မဟုတ်) LCCI (LI) (UK) အောင်ပြီးထားသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Mayangone (မရမ်းကုန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 24 Nov 2023

Login to Apply
F (1) Post