Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-အရောင်းဆိုင်ရှိ Products များအား Ground Stock ကောက်ရမည် -နေ့စဉ် Stock စစ်ဆေးရမည်။ -နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်နှင့် လစဉ် report ပြုလုပ်ရမည်။ -ဌာနအားလုံး၏ အစီရင်ခံစာကို မှတ်တမ်းတင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရမည်။ -လိုအပ်သောဖိုင်ကိုစီစဉ်နိုင်ရမည်။


Requirements

-သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံ အနည်း‌ဆုံး (2)နှစ်ရှိရမည်။ -Computer Basic အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - Teamwork ဖြင့် လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ ** ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သောသူ ဖြစ်ရမည်။ ** ** Closing Date: 30.8.2022 **

- Age Between - 18 to 30


Qualifications / Certificates

-တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Thingangyun (သင်္ကန်းကျွန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 31 Oct 2022

Login to Apply
F (2) Posts