Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

Location-Lanthit Street Working day- Monday to Saturday Off day- Sunday Working Time-8:30AM to 5:00OM


Requirements

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး(၁)နှစ်ရှိရမည်။ ချမှတ်ထားသော ဈေးကွက်ဖောင်ဆောင်မူအစီအစဉ်အား အကောင်ထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ တတ်ကြွဖြတ်လတ်ပြီး အရောင်းဆိုင်အား ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ Computer (Word/Excel)ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ရမည်။ စာရင်းဇယားပိုင်နိ်ုင်ရမည်။ ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး အသင်းအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ခရီးထွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 20 to 28


Qualifications / Certificates

ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Insein (အင်းစိန်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 23 Sep 2021

Login to Apply
M (1) / F (8) Posts