Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

အသက်၂၀နှစ်အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ အကျင့်စရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုရှိရမည်။ အသင်းအဖွဲ့နှင့်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ Company မှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလေးစားလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။


Requirements

Tele Sale (သို့)အရောင်းပိုင်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်ရှိရမည်။ သတ်မှတ်ထားသောအချိန်များအတွင်း Order များ အချိန်မှီကောက်ပေးနိုင်ရမည်။ Microsoft Office ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။

- Age Between - 20 to 35


Qualifications / Certificates

ဘွဲ့ရ (သိုမဟုတ်)ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။


Locations

North Okkalapa (မြောက်ဥက္ကလာပ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 28 Feb 2022

Login to Apply
F (3) Posts