Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

- MD ၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိအဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။ - နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်များတွင်(တရုတ်၊ထိုင်း၊ စင်္ကာပူ၊ ကိုရီးယား) Management Team နှင့်အတူ အစည်းအဝေးများတက်ရောက်ပြီး စကားပြန်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ - မြန်မာပြည်တွင်း ရုံးခွဲများသို့ Management Team နှင့်အတူအစည်းအဝေးများတက်ရောက်ရမည်။


Requirements

- ရုပ်ရည်ချောမော၍ အသက် ၂၂ မှ ၃၀ နှစ် အတွင်း အိမ်ထောင်မရှိသူ အမျိုးသမီးဖြစ်ရမည်။ - English and Chinese or Thai ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ရမည်။ - Diploma in Professional Secretaryship လက်မှတ်ရရှိထားသူဦးစားပေးမည်။ - နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်များလိုက်ပါနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁) နှစ် နှင့် အထက်ရှိသူ။ - Computer ( Excel, Word, Powerpoint) ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးအသုံးပြုနိုင်သူ။

- Age Between - 22 to 30


Qualifications / Certificates

- ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ (သို့) UFL နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်တောက်ရောက်ထားသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Hlaingtharya (လှိုင်သာယာ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 30 Sep 2023

Login to Apply
F (1) Post