Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

~ အသားစိမ်း၊ ငါးစိမ်း၊ ကုန်ခြောက်ပစ္စည်းများကို ထိတွေ့ လုပ်ကိုင် နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ~ ထုတ်ပိုးမှု အပိုင်းကိုလည်း စနစ်တကျ ဆောင်ရွက် နိုင်သူဖြစ်ရမည်။


Requirements

~ သန့်ရှင်းရေးပိုင်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။

- Marital Status - Single

- Age Between - 20 to 25


Qualifications / Certificates


Locations

Pazundaung (ပုဇွန်တောင်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 31 May 2021

Login to Apply
Post