Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

-သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံးလုပ်သက်(၁)နှစ်ခန့်ရှိရမည်။ -လက်လီ/လက်ကား အရောင်းပိုင်းနှင့်ပတ်သတ်၍ ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။ -ဆေးရုံ/ဆေးခန်းများသို့ ဝင်ထွက်သွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ -Customer data များအား တိကျသေချာစွာစာရင်းပြုစုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ -အရောင်းပိုင်းနှင့်ပတ်သတ်၍ စိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 25 to 35


Qualifications / Certificates

-မည်သည့်ဘွဲ့ရမဆိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။


Locations

Thaketa (သာကေတ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 28 Oct 2023

Login to Apply
M/F (1) Post