Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

Working Time : 8:30 AM to 5:00 PM (Sunday & Public Holiday are off Day)


Requirements

မိမိနှင်သက်ဆိုင်သော ကုန်ပစ္စည်းများ၏ ဈေးကွကမအခြေအနေများကို စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာပီး သက်ဆိုင်ရာငှာနများသို့ အစီရင်ခံစာများ တင်ပြပေးနိုင်ရန်နှင့် မိမိအထက်လူကြီးအား Data Detail Report ပေးနိုင်ရန်။ အမြဲတမ်းဝယ်ယူလျက်ရှိသော customer များနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်ပီး သူတို့၏လိုအပ်ချက်များ၊အခက်အခဲများအားသိရှိနားလည်ပီးတင်ပြရှင်းလင်းနိုင်ရမည်။ မိမိတာဝန်ယူထားရသောကုန်ပစ္စည်းများ(သို့)ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအားcustomerများသို့သေချာရှင်းလင်းစွာတင်ပြပေးနိုင်ရမည်။ ရောင်းအားနည်းနေသောကုန်ပစ္စည်းများအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပီးရောင်းအားတက်လာအောင်ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရမည်။ အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး(၂)နှစ်နှင့်အထက်ရှိရမည်။

- Age Between - 20 to 35


Qualifications / Certificates

တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ရရှိပီးသူဖြစ်ရမည်။


Locations

North Okkalapa (မြောက်ဥက္ကလာပ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 31 May 2022

Login to Apply
M/F (1) Post