Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

- ပိတ်ရက် :တပတ်လှ ျင် ပိတ်ရက်(၁) ရက် ပေးမည်။ - အလုပ်ချိန် :Morning Shift - 9AM to 5 PM Evening Shift- 1 PM to 9 PM


Requirements

- HR experience (1) year နှင့် အထက် ရှိရမည်။ - Computer အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - Team Work နှင့် ပူးပေါငး်ဆောင်ရွက် နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 22 to 35


Qualifications / Certificates

- တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ - HR Certificate ရှိသူ ဦးစားပေးမည်။


Locations

Kamaryut (ကမာရွတ်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 12 Dec 2020

Login to Apply
F (1) Post