Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

အရှေ့ဒဂုံ စက်မှုဇုံတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ Office Time - 8:30 AM to 4:30 PM Off Day - Sun Day & Gazetted Holidays.


Requirements

နေ့စဉ် အရောင်းရ စာရင်းများပြုစုပြီး စာရင်းဌာနသို့တင်ပြရမည်။ ဖုန်းဖြင့် ကုန်ကြွေးကောက်ခြင်း ၊ Customer များ၏ feedback များကို ပြုစုမှတ်သားပြီး အထက်လူကြီးထံ report တင်ပြရမည်။ ကုန်သည် ၊ Buyers များနှင့် စကားပြောဆိုရာတွင် စိတ်ရှည်သည်းခံနိူင်သူ၊ကိုယ်ရေကိုယ်သွေးအပြုအမူ အပြောအဆိုကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ အသင်းအဖွဲ့ စိတ်ဓါတ်ရှိပြီး ၊ ကုမ္ပဏီ စည်းကမ်း များကို စနစ်တကျ လိုက်နာရမည်။

- Age Between - 20 to 35


Qualifications / Certificates

Any Graduated LCCI Level II


Locations

Dagon Myothit (East) (အရှေ့ဒဂုံ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 28 Feb 2022

Login to Apply
F (1) Post