Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

လျောက်ထားလိုသူများသည် ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်၊ ဓာတ်ပုံ ၂ပုံ၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ၊ ပညာအရည်အချင်းအထောက်အထား မိတ္တူ။ ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ မိတ္တူ၊ သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ၊ အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ ရဲစခန်းထောက်ခံစာတို့နှင့်အတူ လျောက်ထားနိုင်ပါသည်။


Requirements

Project Management အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 25 to 40


Qualifications / Certificates

M.C.Sc, M.Sc (Computer Science) ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Pabedan (ပန်းပဲတန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 27 Sep 2018

Login to Apply
M/F (3) Posts