Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

- Computer ( Excel,Word) ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - Warehouse Managerရာထူးဖြင့်အတွေ့အကြုံ ( ၃ ) နှစ်ရှိရမည်။ - ပစ္စည်းအဝင်အထွက်၊ထားသိုမှုသိမ်းဆည်းမှုများကို စနစ်တကျဖြင့် Manage လုပ်နိုင်ရမည်။ - Team အားကောင်မွန်စွာအုပ်ချုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းနှင့်ရေရှည်လက်တွဲနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ -Coustomer နှင့်ပြောဆိုရာတွင် အဆင်ပြေပြစ်ရမည်။

- Age Between - 35 to 45


Qualifications / Certificates

- တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Thingangyun (သင်္ကန်းကျွန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 31 Oct 2022

Login to Apply
Post