Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

- မှော်ဘီစက်ရုံတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။


Requirements

- သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၂) နှစ် ရှိရမည်။ - လိုင်စင် (အနက်) Auto/Manual ကျွမ်းကျင်စွာ မောင်းနိုင်ရမည်။ - ရိုးသား၍ အကျင့်စရိတ္တ ကောင်းမွန်ရမည်။

- Age Between - 25 to 30


Qualifications / Certificates


Locations

Pazundaung (ပုဇွန်တောင်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 13 Nov 2021

Login to Apply
M (1) Post