Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

- Bakery ပညာကို စိတ်ဝင်စားရမည်။


Requirements

- သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာနေတတ်ရမည်။

- Age Between - 18 to 25


Qualifications / Certificates

- အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပေါင်းစပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။


Locations

Kamaryut (ကမာရွတ်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 28 Aug 2021

Login to Apply
M/F (5) Posts