Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

ရာထူးအတွက် မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ ၊ ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာမူရင်း(သို့မဟုတ်) မိတ္တူ ၊ ပတ်စပို့ (၃) ပုံ၊လေဘာကဒ်မူရင်း(သို့မဟုတ်)မိတ္တူ၊ အိမ်ထောင်စုစာရင်း(သို့) ဧည့်စာရင်း မူရင်း(သို့မဟုတ်) မိတ္တူ နှင့် ကျန်းမာကြောင်းထောက်ခံစာ တစ်ပါးတည်းယူဆောင်လာရမည်။


Requirements

အသက်(၂၂) မှ (၃၀) နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။ Computer ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး(၁) နှစ်ရှိရမည်။

- Age Between - 22 to 30


Qualifications / Certificates

သိပ္ပံဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Hlaingtharya (လှိုင်သာယာ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 31 May 2022

Login to Apply
M (1) Post