Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

Working Hours-10:00AM to 9:00PM နေစရာ အဆောင်ပေးမည်။


Requirements

Traditional Body Massages, Swedish Aromatherapy Massage and Body Spa စသည့်ပညာများကိုကျွမ်းကျင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး အလုပ်ကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ပုံတင်မူရင်းနှင့်အိမ်ထောင်စုဇယားမိတ္တူတို့ရှိရမည်။

- Age Between - 18 to 28


Qualifications / Certificates


Locations

Yankin (ရန်ကင်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 15 Nov 2020

Login to Apply
F (5) Posts