Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

အသက် ၃၀ နှစ်မှ ၄၅နှစ်အတွင်း ရှိရမည်။ ပြဿနာ အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းနိုငါသူဖြစ်ရမည်။ Team Member များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး ခေါင်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။


Requirements

လယ်ယာသုံး လုပ်ငန်းတွင် အတွေ့အကြုံ (၃)နှစ် အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ ဈေးကွက်အခြေအနေကို လေ့လာဆန်းစစ်ပြီး ထိုးဖောက်ရောင်းချနိုင်ရမည်။ မိမိလက်အောက်ရှိဝန်ထမ်းများအား စနစ်တကျ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲနိုင်ရမည်။ အပတ်စဉ်၊လစဉ် Report များကို CEO ထံတိုက်ရိုက် တင်ပြနိုင်ရမည်။ Marketing Plan အား (၆) လ နှင့် (၁)နှစ်စာအတွက် CEO ထံတင်ပြနိုင်ရမည်။

- Age Between - 30 to 45


Qualifications / Certificates

ဘှဲ့ရ


Locations

Pyi Gyi Tagon (ပြည်ကြီးတံခွန်) - Mandalay (မန္တလေးတိုင်း)


Available on 06 Mar 2022

Login to Apply
M (2) Posts