Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

- ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ရမည်။ - စိုက်ပျိုးရေးကို ဝါသနာပါ၍ ကျွမ်းကျင်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။


Requirements

- သီးနှံ နှင့် အလှပန်းပင်များအကြောင်း နားလည်ရမည်။

- Age Between - 22 to 30


Qualifications / Certificates

- စည်းကမ်းလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။


Locations

Kamaryut (ကမာရွတ်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 28 Aug 2021

Login to Apply
M (2) Posts