Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

- Customer Acquisition ပိုင်းကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။ - Sales & Marketing လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁)နှစ် ရှိရမည်။ - Computer (Microsoft package) ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - အဖွဲ့အစည်းနှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ၊ Team အား အုပ်ချုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - ကုမ္ပဏီနှင့် ရည်ရှည်လက်တွဲလုပ်ကိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်နိုင်သူ ၊လိုင်စင် (ခ) ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - Bago , Pyinmana & Mawlamyine Branchs များ တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။

- Age Between - 20 to 35


Qualifications / Certificates

- တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Kamaryut (ကမာရွတ်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 31 Jan 2023

Login to Apply
M (3) Posts