Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

-Construction Materials အရောင်းပိုင်းနားလည်ကျွမ်းကျင်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်သောသူဖြစ်ရမည် - Computer (MS Word, Excel ,PowerPoint ) အခြေခံ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး ရေရှည်လက်တွဲ လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ - Project အရောင်းပိုင်းလုပ်ငန်းစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၁)နှစ်ရှိရမည်။ - ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး တက်ကြွစွာလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ - နယ်ခရီးများလဲသွားရောက်နိုင်ရမည်။ - Construction Materials အရောင်းပိုင်းလုပ်ကိုင်ဖူးသူ ဦးစားပေးမည်။ -Working Day-Monday to Saturday -Off Day-Sunday Only -Working Time-8:30 AM to 5:00 PM

- Age Between - 25 to 35


Qualifications / Certificates

-တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Insein (အင်းစိန်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 20 Feb 2024

Login to Apply
M/F (2) Posts