Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

Working Hours-8hrs Off day-one week per one day


Requirements

- သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ (၇) နှစ်ရှိရမည်။ - Financial Analysis လုပ်နိုင်ပြီး Accounting and Financial Policies & Producers များရေးဆွဲနိုင်ရမည်။ - အသက် (၃၅) နှစ်အထက် ဖြစ်ရမည်။ - Accounting and Financial Softwares များ ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 30 to 40


Qualifications / Certificates

- B.Com, CPA ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။


Locations

Pazundaung (ပုဇွန်တောင်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 13 Nov 2021

Login to Apply
F (1) Post