Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

Working Hours-8hrs Off day-one week per one day


Requirements

- သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃) နှစ်ရှိရမည်။ - အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူ၊ ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်ရှိသူ၊ သွက်လက်ပြီး အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - Computer MS (Word/ Excel) ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။

- Age Between - 25 to 35


Qualifications / Certificates

- တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Pazundaung (ပုဇွန်တောင်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 13 Nov 2021

Login to Apply
F (1) Post