Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

• လစဉ်အရောင်းTarget အားပြည့်မှီအောင်ရောင်းချေပေးနိုင်ရမည်။ • မိမိရောင်းချမည့် ကုန်ပစ္စည်း၏ စျေးကွက် သတင်းအချက်အလက်များအား လေ့လာနိုင်ရမည်။ • သတ်မှတ်ထားသောပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် အရောင်းပမာဏ နှင့် အရောင်း၀င်ငွေ ပြည့်မှီအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ • မိမိ၏နေ့စဉ်အရောင်းလမ်းကြောင်းများအား စီမံရေးဆွဲနိုင်ပြီး Report တင်ပေးနိုင်ရမည်။ • Customer အသစ်များရှာဖွေခြင်း နှင့် Customer များနှင့် ဆက်ဆံရေးကောင်းစွာတည်ဆောက်နိုင်ရမည်။ • Area Manager မှ ညွန်ကြားသော အလုပ်တာ၀န်များလည်းတာ၀န်ယူလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ရမည်။


Requirements

• သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်။ *Working Day – Mon to Fri – 8:30 AM to 5:00 PM *Sat – Alternate*

- Age Between - 20 to 35


Qualifications / Certificates

• ပညာအရည်အချင်း ဘွဲ့ရ(သို့မဟုတ်) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူ ဖြစ်ရမည်။


Locations

Amara Pura (အမရပူရ) - Mandalay (မန္တလေးတိုင်း)


Available on 31 Jul 2022

Login to Apply
M/F (2) Posts