Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-I Stock software အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ -နေ့စဉ်အရောင်းဘောက်ချာများ ၊အော်ဒါများ ၊ပစ္စည်းအဝင်အထွက် စာရင်းများရိုက်နိုင်ရမည် ။ -Stock ပစ္စည်း အဝင် / အထွက် စာရင်းများ စစ်ဆေးနိုင်ရမည် ။ - တာဝန်ယူထားသော သက်ဆိုင်ရာ operation မှ စာရင်းဇယားများစစ်ဆေးရန်။ - လစဉ်၊နှစ်စဉ် စာရင်းချုပ် လုပ်ငန်းများအတွက်Chief Accountant အားsupportပေးနိုင်ရမည်။ - Excel ဖြင့် stock အဝင် အထွက်များရိုက်ခြင်းကို မြန်ဆန် တိကျရမည် - စတို လက်ကျန် စာရင်းနှင့် ဂိုဒေါင် မြေပြင် အရှိစာရင်း Ground Stock တိတိကျကျ တိုက်စစ်နိုင်ရမည် ။


Requirements

-အကျင့်စာရိတ္တနှင့် လူမှုဆက်ဆံရေး အထူးကောင်းမွန်ရမည် ။ - Computer word Advance Excel သုံးနိုင်ရမည်။ - Company မှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာနိုင်ရမည် ။ -သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။

- Age Between - 18 to 30


Qualifications / Certificates

-ဘွဲ့ရ (သို့) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းရမည် ။ - LCCI Level (I) (1) အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Hlaingtharya (လှိုင်သာယာ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 18 Nov 2023

Login to Apply
F (2) Posts