Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

-ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော် ဆိုင်ခွဲများနှင့် ရုံးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက် ဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ -Company Taxation/ Income/ Tax နားလည်သူဖြစ်ရမည်။ -Advance Ms Excel ကျွမ်းကျင်ရမည်။ -E-mail, Internet, Microsoft office အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံအနည်းဆုံး (၂) နှစ်နှင့်အထက်ရှိရမည်။

- Age Between - 25 to 40


Qualifications / Certificates

-ဘွဲ့ ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ - LCCI Level III ပြီးမြောက်ထားသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Pabedan (ပန်းပဲတန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 04 Jun 2024

Login to Apply
M/F (3) Posts