Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

ရုံးတွင်း လုံခြုံရေး၊သာယာရေးနှင့် ရုံးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများအား စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ • အစိုးရရုံးများနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ • ရုံးတွင်းလိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းများလည်း စီမံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရမည်။ • ပစ္စည်းအဝင်လက်ခံခြင်း နှင့် ပြန်ပေးပို့ခြင်း လုပ်ငန်းများလည်းစီမံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရမည်။


Requirements

• သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ် အနည်းဆုံးရှိရမည်။ • Computer အခြေခံ တက်မြောက်ထားသူဖြစ်ရမည်။ •Working Day – Mon to Fri – 8:30 AM to 5:00 PM, Sat – 8:30 AM to 12:00 PM

- Age Between - 20 to 28


Qualifications / Certificates

• ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။


Locations

Dagon Myothit (East) (အရှေ့ဒဂုံ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 30 Jun 2022

Login to Apply
M/F (1) Post