Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

-ပြောဆိုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။ -Sales Admin နှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၂နှစ်) အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ -Excel - Advanced Excel ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ -စာရင်းဇယားပိုင်းကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။ -အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 22 to 30


Qualifications / Certificates

-တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။


Locations

Lanmadaw (လမ်းမတော်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 21 Oct 2023

Login to Apply
F (1) Post