Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

ရုပ်ရည်သန့်ပြန်ရမည် အသက် ၁၈ နှစ် ~၂၃ နှစ်


Requirements

အပြောအဆို ပြေပြစ်ရမည် အလေးအပင်မနိုင်ရမည် အရက်သေစာအသောက်အစား ကင်းရမည်် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမလို။

- Age Between - 18 to 23


Qualifications / Certificates

ပညာအရည်အချင်း - တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း


Locations

Ahlone (အလုံ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 07 Feb 2023

Login to Apply
M (3) Posts