Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

အစမ်းခန့်ကာလ ၃လ -(အခြေခံလစာ ၁၂၀၀၀၀+ရက်မှန်ကြေး +လမ်းစရိတ်)=၁၄၅၀၀၀ိ/- အတည်ပြုဝန်ထမ်း ၄လ-(အခြေခံလစာ ၁၃၅၀၀၀+ရက်မှန်ကြေး +လမ်းစရိတ်)= ၁၆၀၀၀၀ိ/- ယူနီဖောင်းပေးမည် တပတ်(၁)ရက်ပိတ်သည်


Requirements

(၃) ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ရမည်။ (၄) အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 22 to 35


Qualifications / Certificates

(၁) ပညာအရည်အချင်း-အလယ်တန်းအဆင့်


Locations

Mayangone (မရမ်းကုန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 31 Oct 2021

Login to Apply
F (10) Posts