Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

- အသက်(၂၅)မှ (၃၅)နှစ်အတွင်း (လစာညှိနှိုင်း) - ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သောသူ ဖြစ်ရမည်။


Requirements

- Accounting Software အသုံးပြုနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာ စာရင်းကိုင်နှင့် ပတ်သတ်သော အတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်ရှိရမည်။

- Age Between - 25 to 35


Qualifications / Certificates

- တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ - LCCI Level (III) အောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။


Locations

Thingangyun (သင်္ကန်းကျွန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 31 Jan 2022

Login to Apply
F (1) Post