Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

-MD နှင့် စက်ရုံးမှူးတို့၏ အလုပ်များကို ကူညီလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ -ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်း ၊ စည်းကမ်းများနှင့် အညီနေထိုင် နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ -ရိုးသားကြိုးစားပြီး ရေရှည်လက်တွဲ လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 20 to 30


Qualifications / Certificates

-တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိထားသူ ဖြစ်ရမည် (သို့ ) အခြေခံပညာ အထက်တန်းအောင်ရမည်။ -Computer အသုံးပြုနိုင်ရမည်။(Chinese-English-Myanmar) -တရုတ်စကား ကျွမ်းကျင်စွာ ပြောနိုင်ရမည်။


Locations

Shwepyithar (ရွေှပြည်သာ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 26 Nov 2023

Login to Apply
M/F (1) Post