Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

Location: Mayangone Township Working days: Monday to Saturday Working hours: 9:00AM to 5:00PM


Requirements

-CCTV နှင့် ELV System အား နားလည်ပြီး Installation အတွေ့အကြုံရှိပါက ပိုအဆင်ပြေပါသည်။ -ရန်ကုန်နှင့်ပြင်ပ သွားလာလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။ -အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး အလုပ်အ​ပေါ်အထူးစိတ်ဝင်စားသူ၊ရေရှည်လုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိသူ ဖြစ်ရပါမည်။ -လစာ(ညှိနှိုင်း)

- Age Between - 22 to 35


Qualifications / Certificates

(၁၀)တန်းအောင် (သို့) ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးသူ


Locations

Mayangone (မရမ်းကုန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 31 Aug 2022

Login to Apply
M (2) Posts