Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

ရုံးချိန်-8:30AM to 5;00PM (Mon to Fri Day ) Sat (9 AM to 2 PM) Holiday - Sunday & Public Holiday အများနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ရိုးသားကြိုးစားပြီး သင်ယူလိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ ကုမ္ပဏီမှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား တိကျသေချာစွာလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။


Requirements

LCCI Level 1,2 ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ Microsoft Excel, Word ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(2)နှစ်အထက်ရှိရမည်။ Stock စာရင်းစစ်သည့်အပိုင်းတွင်လည်း အတွေ့အကြုံရှိရမည်။

- Age Between - 25 to 30


Qualifications / Certificates

ပညာအရည်အချင်းဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။


Locations

Ahlone (အလုံ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 09 Dec 2021

Login to Apply
F (2) Posts