Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

Myanmar ICT Park (လှိုင်) မြို့နယ်တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင် သူဖြစ်ရ ပါမည်။


Requirements

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၅) နှစ်နှင့်အထက် ရှိသူဖြစ်ရပါမည်။ FMCG လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။ Taxation, Costing နှင့် Finance Report များအား ကျွမ်းကျင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။

- Age Between - 30 to 40


Qualifications / Certificates

B.Com (specially) (or) Any Graduated ဖြစ်ရမည်။ DA, IFRS, LCCI Level III (or) ACCA (or) CPA ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။


Locations

Hlaing (လှိုင်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 11 Dec 2021

Login to Apply
F (1) Post