Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-လိုအပ်သော Spare parts ပစ္စည်းများ Excelနှင့် စစ်ဆေးပေးခြင်း -အော်ဒါ စာရင်းများအား စာရင်းပြုစုပေးရခြင်း - လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ ထိန်းသိမ်းပေးခြင်း -Customer များထံသို့ လိုအပ်သော ပစ္စည်းများအား ဖုန်းဆက်မေးမြန်းခြင်း -Customer Data စာရင်းများအား မှတ်တမ်းပြုစု သိမ်းဆည်းခြင်း


Requirements

- အတွေ့အကြုံမရှိလည်း လျှောက်ထားနိုင်သည် -ကွန်ပျူတာကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုတတ်ရမည် -ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည် - အသင်းအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည် -Working hour : 9 AM to 5 PM -off day: Sunday and Public holidays -Other benefits : Uniform, Meal Allowance, Annual Bonus Career Development Program, Incentive

- Age Between - 20 to 28


Qualifications / Certificates

-ဘွဲ့ရ (သို့) ဆယ်တန်းအောင်


Locations

North Okkalapa (မြောက်ဥက္ကလာပ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 22 Jul 2024

Login to Apply
F (3) Posts