Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

Working Hrs-8hrs Off day-one week per one day


Requirements

-Microsoft Suite ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်ရမည်။ -Sales callများကိုကျွမ်းကျင်စွာခေါ်နိုင်ရမည်။ -အပြောအဆိုပြေပြစ်ရမည်။ -အလုပ်ကိုအာရုံစိုက်၍ လုပ်နိုင်ရမည်။ -လုပ်သက်အနဲဆုံး(၂)နှစ်ရှိရမည်။ -Sales& Marketing ရာထူးအတွက် မြေပြင်တွင် လိုအပ်ပါက on ground ဆင်းနိုင်ရမည်။ -Customer များ merchant များနှင့်အဆင်ပြေပြေပြောဆိုနိုင်ရမည်။ -Customer Complain များကိုလည်းကျွမ်းကျင်စွာဖြေရှင်းနိုင်ရမည်။

- Age Between - 25 to 35


Qualifications / Certificates


Locations

Kamaryut (ကမာရွတ်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 06 Nov 2021

Login to Apply
F (3) Posts