Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

-MR လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၂) နှစ်ရှိရမည်။ -လူမှုဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ပြီး ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်ရမည်။ -စကားပြောသွက်လက်ကောင်းမွန်ပြီး Self-Confidence ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများ ဝင်တွေ့နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - ကုမ္ပဏီမှ ချမှတ်ထားသော Policy, Predue များကို လေးစားလိုက်နာနိုင်ရမည်။ - MR လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းပေးမည်။

- Age Between - 25 to 35


Qualifications / Certificates

-ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ တက္ကသိုလ်တက်ရောက်နေသူများလည်းလျှောက်ထားနိုင်သည်၊


Locations

Bahan (ဗဟန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 20 Oct 2023

Login to Apply
M/F (2) Posts