Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

Working Hour- 9:00AM to 6:00PM Close day- Sunday


Requirements

Computer Excel ကျွမ်းကျင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွှေအကြုံ (၃)နှစ်ရှိရမည်။ ရန်ကုန်မြို့နယ် အတွင်းရှိ Site များသို့သွားရောက်စစ်ဆေးနိုင်ရမည်။ ပုဇွန်တောင်ရုံးချုပ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 30 to 35


Qualifications / Certificates

ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးသူဖြစ်ပြီး LCCI Level II,III ရရှိပြီးသူဦးစားပေးမည်။


Locations

Pazundaung (ပုဇွန်တောင်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 07 Feb 2021

Login to Apply
M/F (1) Post