Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

-အရပ်အမြင့် ( အမျိုးသမီး 5’2”) အနည်းဆုံးရှိရမည်။ -ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်ပြီးဆက်ဆံရေးပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည်။ -ကုမ္ပဏီမှချမှတ်သောအရောင်း Target ပြည့်မှီအောင်ရောင်းချနိုင်သူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 18 to 27


Qualifications / Certificates

-(၁၀)တန်းအောင်(သို့) တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိရမည်။


Locations

Thaketa (သာကေတ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 27 Dec 2023

Login to Apply
F (20) Posts