Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

ယူနီဖောင်းပေးမည်။ တပတ်(၁)ရက်ပိတ်သည်။


Requirements

(၃) ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ရမည်။ (၄) သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းများနှင့် သန့်ရှင်းရေးသုံး Chemicalအကြောင်းနားလည်သူဖြစ်ရမည်။ (၅) လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 25 to 40


Qualifications / Certificates

(၁) အထက်တန်းအောင်(သို့)ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူ


Locations

Mayangone (မရမ်းကုန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 31 Oct 2021

Login to Apply
F (3) Posts