Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

- ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်ရှိရမည်, Daily check in, outကို Managementလုပ်နိုင်ရမည်။


Requirements

- အသက် ၂၀ - ၃၀ အတွင်းဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင် Beauty advisor အနေဖြင့် အနည်းဆုံးအတွေ့အကြုံ ၁ နှစ်ရှိရမည်။ - ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်ရှိရမည်, Daily check in, outကို Managementလုပ်နိုင်ရမည်။ - Cosmetic and skin knowledge ရှိရမည်။ Customer care and serviceကောင်းမွန်ရမည်။ - ကုမ္ပဏီမှ ယူနီဖောင်းစီစဉ်ပေးပါသည်။

- Age Between - 20 to 30


Qualifications / Certificates

- ဆယ်တန်းအောင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Yankin (ရန်ကင်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 31 Aug 2022

Login to Apply
F (5) Posts