Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

Working Hours-9:00AM to 6:30PM Close day-one week off per one day


Requirements

-Advance Excel and Accounting software တခုခုတတ်ကျွမ်းရမည်။ -Inventory Control ပြုလုပ်နိင်ရမည်။ -တိကျမှန်ကန်သော Report များအားအချိန်မီတင်ပြနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ -ရရန်ရှိစာရင်း၊ ပေးရန်ရှိစာရင်းများကိုလုပ်ကိုင်ဘူးသူဖြစ်ရမည်။ -လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး(၃)နှစ်ရှိရမည်။

- Age Between - 25 to 35


Qualifications / Certificates

-B.Com (or) စီးပွါးရေးဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီး၊LCCI Level III အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Kyauktada (ကျောက်တံတား) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 19 Sep 2020

Login to Apply
F (1) Post