Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

- အဝယ်တော်ပိုင်းနှင့် store အတွေ့အကြုံရှိရမည် - စာရင်းပိုင်အား ပိုင်နိုင်စွာ ပြုလုပ်နိုင်ရမည် - Report များအား အချိန်မှီပြီးစီးရမည်

- Age Between - 20 to 30


Qualifications / Certificates

- မည်သည့်ဘွဲ့ရမဆိုလျောက်ထားနိုင်သည်


Supply from Company
  • Ferry Supply - Yes

Locations

Bahan (ဗဟန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 31 Jan 2023

Login to Apply
F (1) Post