Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

Working Hours-8hrs Off day-one week per one day


Requirements

- သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၂) နှစ်အထက်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။ - Stock လချုပ်၊ နှစ်ချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲနိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး မှော်ဘီစက်ရုံတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ - ရိုးသား၍ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 30 to 35


Qualifications / Certificates

- B.Com (or) LCCI Level 3 အောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။


Locations

Pazundaung (ပုဇွန်တောင်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 13 Nov 2021

Login to Apply
M (1) Post