Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

We are hiring for FMCG Distribution Company! အလုပ်ချိန် - Mon - Sat (9:00 AM – 5:30 PM) ပိတ်ရက်- Sunday


Requirements

-Daily Report များကို နေ့စဉ်ပြီးမြောက်အောင်လုပ်နိုင်ရမည်။ -Sale Invoice & Receivable ပိုင်းကို Control လုပ်နိုင်ရမည်။ -Able to work under pressure and attention to detail and work with high efficiency, Monthly Report/Yearly Report အချိန်မှီပေးနိုင်ရမည်။ -လုပ်ငန်းအတွေွှအကြဲု (Trading or Distribution) လုပ်ငန်းတွငိ် (5)နှစ် (သို့) (6)နှစ် လုပ်ကိုင်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။ -ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ -Microsoft Excel/Word ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 28 to 35


Qualifications / Certificates

-LCCI Level (III) or B.Com (Eco) ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Hlaingtharya (လှိုင်သာယာ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 10 Oct 2021

Login to Apply
F (1) Post