Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

-Microsoft (Word, Excel)ကျွမ်းကျင်ရမည်။ -ရုံးလုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ(၂)နှစ်အထက်ရှိရမည်။ -အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ -တောင်ကြီးလမ်းမ၊ ကျွဲတပ်ဆုံကျေးရွာ၊ သာစည်မြို့နယ် တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။

- Age Between - 22 to 30


Qualifications / Certificates

-တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရဖြစ်ရပါမည်။ - LCCI I,II ပြီးရမည်။


Locations

Thar Si (သာစည်) - Mandalay (မန္တလေးတိုင်း)


Available on 02 Nov 2023

Login to Apply
F (2) Posts