Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

အင်းစိန်ပေါက်တော၀ နှင့် ကန်တော်လေးဆိုင်ခွဲအတွက် Working Hours- 9:00AM to 6:00PM Close day- Sunday


Requirements

Retail (သို့) Super Market များတွင် လုပ်ကိုင်ဖူးသည့်အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။ Computer (Microsoft Word/ Excel) ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။ အတွေ့အကြုံ (1)နှစ်ရှိရမည်။ လူမူဆက်ဆံရေး အဆင်ပြေသူ တာ၀န်ယူမူ တာ၀န်ခံမူရှိပြီး အသင်းအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 22 to 30


Qualifications / Certificates

ဘွဲ့ရပြီးသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Insein (အင်းစိန်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 09 Nov 2020

Login to Apply
M/F (4) Posts