Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

*LCCI I, II *Excel အသုံးပြုနိုင်ရမည် *နေ့စဉ် ပစ္စည်း အဝင်အထွက်စာရင်းများရေးသွင်းရမည် *ပစ္စည်း order များချိတ်ဆက်မှာယူနိုင်ရမည် *လက်ကျန်စာရင်း စစ်ဆေးနိုင်ရမည် *အသင်းအဖွဲ့နှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည် *ရိုးသားကြိုးစားရမည် *လုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံရှိရမည်

- Age Between - 20 to 35


Qualifications / Certificates

- Any graduate


Supply from Company
  • Food Supply - Yes

Locations

Bahan (ဗဟန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 21 Mar 2023

Login to Apply
Post