Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

· Computer အခြေခံရှိ၍ Internet & Email, Word, Excel, Power point ကောင်းစွာ အသုံးပြုတတ်ရမည်။ · နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်၍ စိတ်ပါဝင်စားကာ လေ့လာတတ်သူ ဖြစ်ရမည်။ · ဖျတ်လတ် တက်ကြွ၍ စူးစမ်း သင်ယူလိုစိတ်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။ · အလုပ်ကို တိကျသေသပ်စွာ စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ · ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်၍အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ပြီး စကားပြောပြေပြစ်ရမည် ။ · သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ် နှင့် အထက်ရှိရမည်။

- Age Between - 20 to 30


Qualifications / Certificates

· အနည်းဆုံး ပညာအရည်အချင်း အထက်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူ (သို့) ကျောင်းကိစ္စ ရှင်းလင်းသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Yankin (ရန်ကင်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 01 Feb 2023

Login to Apply
M/F (1) Post